Zbiór napotkanych słów, które mnie dotyczą, definiują i nadają sens moim myślom.
Blog > Komentarze do wpisu

[183] Małgorzata Tulli

Jak drzewo z przeciwdrzewem, tak każda na świecie rzecz połączona jest z przeciwrzeczą, a wszystko, co widoczne, jest powiązane z czymś, co niewidoczne. Między widoczną i niewidoczną częścią drzewa trwa nieustanny przepływ soków od korzenia ku liściom. Żółknąc i opadając, liście opuszczają wyżyny konarów i wracają tam, skąd pochodzi ich substancja - w stronę korzenia. Stają się ciemne i wilgotne jak on, mieszają się z ziemią i wodą, i kiedy już są niewidoczne, zostają wciągnięte do jego wnętrza. Bez względu na życiodajny przepływ, oddzielenie drzewa od przeciwdrzewa jest technicznie możliwe. Budowniczowie z powodzeniem ścinali drzewa. Choć należy tutaj zaznaczyć, że podczas tego zabiegu życie ulatuje z obu części. Podobnie dzieje się z każdą inną rzeczą: po oddzieleniu widocznej części od części niewidocznej, wszystko więdnie i usycha. Nie wszystko, twierdzą niektórzy, i oni także coś wiedzą. Ale to, co przetrwa, okaże się częścią dekoracji teatralnej albo snu.

— Magdalena Tulli, Sny i kamienie

piątek, 11 stycznia 2013, panna_wanna
Tagi: natura rzeczy

Polecane wpisy